Een Uni kiezen is niet lastig…. Toch?

Toen er nog geen internet was, moesten we voor het inwinnen van informatie naar de bibliotheek,  gebruikten we encyclopedieën of moest je echt op zoek naar iemand met kennis van zaken.

Sinds de komst van internet hebben we toegang tot ontzettend veel interessante informatiebronnen. Zoveel, dat je soms verdwaalt in de hoeveelheid. Door de bomen zie je het bos soms niet meer en lijkt het antwoord op de vraag ‘Wat past bij mij?’ steeds verder van je weg te drijven.

Het is dan fijn om met (een onafhankelijk) iemand te sparren die meer kennis van zaken heeft over het verkrijgen van inzicht in jouw gedragsprofiel, in het  proces van keuzes maken én over het opleidingsaanbod in Nederland.

Om je op weg te helpen, vind je in deze blog wat meer informatie over de verschillende universiteiten in Nederland. Niet elke universiteit is namelijk hetzelfde. Denk maar aan de vorm van onderwijs, het aanbod in opleidingen en de grootte van de instelling. En, last but not least; de locatie van de Uni; sommige liggen in/nabij een echte studentenstad, andere juist weer niet (met alle daarbij behorende plussen en minnen).

Universiteiten in soorten en maten

In Nederland wordt een universiteit vaak ingedeeld als een ‘algemene’ of ‘gespecialiseerde universiteit’. De algemene universiteiten doen onderzoek en bieden onderwijs dat grote delen van het volledige wetenschappelijke spectrum beslaat. De gespecialiseerde universiteiten beperken zich tot specifieke deelterreinen van onderwijs en onderzoek.

In Nederland zijn de gespecialiseerde universiteiten vaak technisch van aard, maar er is ook een theologische en humanistische universiteit Daarnaast is er in Nederland een universiteit die zich richt op landbouw, de landbouwuniversiteit.

Klassieke universiteiten

Nederland telt een aantal ‘klassieke’ universiteiten (opgericht tijdens de Republiek) met een breed scala aan studies. Dat is in Amsterdam de UvA en dan heb je nog Uni’s in Nijmegen, Utrecht, Groningen en Leiden.

Als je kijkt naar Amsterdam, waar ook de VU is gevestigd, dan heeft de VU een meer diverse studentenpopulatie dan de UvA. Hier vind je veel studenten die als eerste van hun familie gaan studeren en ook veel studenten met een niet-Westerse achtergrond. Daarnaast heeft de VU een campus waar bijna alle studies zetelen en zitten de faculteiten van de UvA veel meer verspreid over de stad.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) trekt veel buitenlandse studenten. Tijdens de coronacrisis nam hun aantal af, maar dit jaar was er weer een toename met grote kamertekorten tot gevolg. Groningen telt ongeveer 35.000 studenten en 6.000 medewerkers en is hiermee een van de grootste uni’s van Nederland.

Onze oudste universiteit (1575) staat in Leiden. Tradities zijn er nog belangrijk, zo ook het corpsleven. Leiden kent zeven faculteiten en ongeveer 30.000 studenten. Een deel van de Leidse studies, zoals Bestuurskunde en Security Studies, volg je op de Campus Den Haag.

De Universiteit Utrecht (UU) ligt het meest centraal in het land waardoor het ook meer spoorstudenten heeft. Met ongeveer 30.000 studenten en zeven faculteiten is de UU ook geen kleine opleider.

De moderne universiteiten

Alle andere universiteiten in Nederland zijn opgericht ná de periode van de Republiek, zoals de breed georiënteerde universiteiten als de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Maastricht.

Daarnaast zijn er nog weer later een aantal universiteiten bijgekomen die ooit als hogescholen waren opgericht; Erasmus Universiteit RotterdamTilburg UniversityUniversiteit Twente, en gespecialiseerde instellingen als de Landbouwuniversiteit WageningenTechnische Universiteit Delft en de Technische Universiteit Eindhoven. Als allerlaatste is hier als openbare universiteit de Universiteit van Curaçao nog bijgekomen én de Open Universiteit.

Van al deze uni’s zijn Wageningen, Enschede, Maastricht, Tilburg, Delft, Eindhoven en Rotterdam wat minder breed in hun aanbod; Eindhoven, Enschede en Delft zijn bijvoorbeeld echt technisch georiënteerd en in Tilburg en Rotterdam zijn vooral veel economische studies te vinden. En Nederlands kleinste en groenste universiteit in Wageningen heeft dan weer technische studies met een sterke nadruk op natuur en milieu.

Bijzondere studies

Naast deze grotere universiteiten zijn er nog een paar kleine universiteiten met een bijzonder studieaanbod: de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen en de Open Universiteit met afstandsonderwijs in zes brede vakgebieden.

 Sfeer

Zoals je ziet, keuze genoeg, maar je kunt dus niet in elke stad voor alle studies terecht en elke opleider biedt het onderwijs in eigen vorm aan. Daarnaast is bij het kiezen voor een stad waar je de door jou gewenste studie kunt volgen ook de sfeer belangrijk. En ook daarin zijn er natuurlijk grote verschillen tussen de universiteiten. Bedenk ook dat er ‘echte’ studentensteden zijn zoals Leiden en Delft en steden waar de studenten maar een klein deel uitmaken van de bevolking, zoals in Amsterdam. Waar voel jij je het prettigst bij, wat past het beste bij jou? Wil je helemaal opgaan in het studentenleven of wil je je vooral focussen op je opleiding?

Welkom

Het fijne is dat de open dagen grotendeels weer live zijn. Gun jezelf de kans om erheen te gaan en de sfeer te proeven, vragen te stellen, te ontdekken. Kom je er toch niet helemaal uit dan ben je altijd welkom voor vragen en advies. Want kiezen is niet lastig als je voldoende zelfkennis bezit en de juiste informatie tot je beschikking hebt. Ik help je graag.

Qompas

Op www.qompas.nl is nog veel meer en specifiekere informatie per instelling te vinden, ook voor hbo-instellingen. Je zoekt hier heel gemakkelijk op instelling, maar ook op regio.

Meer
artikelen