Geen hoge studieschuld meer! De basisbeurs komt terug.

En dan is er gelukkig ook weer goed nieuws te melden; in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat we weer terug gaan naar een variant met een basisbeurs voor alle studenten in combinatie met een inkomensafhankelijke aanvullende beurs!

Maar wat betekende dat dan voor jou?

Wanneer jij in 2023/2024 gaat studeren heb je geluk. Maar hoe het nieuwe systeem er precies uit gaat zien is nog niet helemaal helder. Daar is het nieuwe kabinet momenteel naar aan het kijken. Het lijkt er in elk geval op dat het grotendeels wordt zoals het systeem van vóór 2015, dit heette de ‘prestatiebeurs’.

Hieronder de belangrijkste punten van de prestatiebeurs op een rijtje;

  • Basisbeurs voor zowel uitwonende als thuiswonende studenten is voor iedereen gelijk, ongeacht inkomen van ouders.
  • Alle studenten hebben recht op een OV-kaart met de keuze om óf het weekend óf doordeweeks gratis te reizen.
  • Zowel de Basisbeurs als de OV-kaart hoef je niet terug te betalen als je binnen 10 jaar je diploma hebt behaald. 
  • Het bedrag van je rentedragende lening moet je wel terugbetalen, binnen 15 of 35 jaar.

Voor de duidelijkheid hieronder de belangrijkste punten van het leenstelsel :

  • Je gehele studiefinanciering wordt een rentedragende lening.
  • Deze lening betaal je over 35 jaar terug, weliswaar met zeer lage rente.
  • Je lening kan per maand naar boven of naar beneden bijgesteld worden.
  • OV-kaart blijft gratis, mits je binnen 10 jaar een diploma haalt.

Het is duidelijk dat voor de student vanaf 2015 de kosten omhoog gingen, en de studieschuld enorm toe nam. Dit heeft vaak grote gevolgen op de latere termijn, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis. Geen wonder dus, dat het leenstelsel niet populair is onder studenten en hun ouders.

Maar wat als ik al begonnen ben met mijn studie of komend jaar start?

Dat voelt vreselijk onrechtvaardig natuurlijk. Jij ziet je studieschuld iedere maand oplopen en kijkt met een knoop in je maag naar je toekomst. Maar goed, wordt met die studiekosten iets gedaan? Ja, gelukkig wel! Alleen hoe dat er exact uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk.

Het lijkt erop dat er wel een vergoeding komt voor leenstelsel-studenten. Gesproken wordt over een opleidingsvoucher van € 2.000,- en een geldelijke vergoeding van € 1000,- per student. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United vinden dat veel te weinig en gaan protesteren op 5 februari 2022.

Tot die tijd….

Hoewel het zeker is dat het leenstelsel afgeschaft gaat worden, is er nog veel onduidelijk over hoe dit er precies uit gaat zien. Goed het nieuws in de gaten houden dus.

Meer
artikelen