Somberheid, onzekerheid, futloosheid maar ook veerkracht.

Mentale impact van de lockdown op jongeren

De jeugd heeft de toekomst! De periode van adolescentie is vormend voor jongeren. Een periode waarin ze zich losmaken van hun gezin van herkomst en zich richten op de toekomst. De sociale contacten met vrienden, de leermomenten tijdens hun (bij-) baantje. Zich kunnen meten op het sportveld of in de sportschool. Allemaal leveren ze een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling. Aan hun kijk op zichzelf, op hun ‘waarom? hoe?’.

En nu staat deze ontwikkeling grotendeels stil. De afgelopen jaren ging het met horten en stoten, aan en af. Jongeren hebben, juist ook in deze periode van losmaken, ruimte, kaders en duidelijkheid nodig. Het lijkt tegenstrijdig, maar is wel het geval. En m.n. de ruimte, de duidelijkheid…. Die zijn de afgelopen tijd ver te zoeken.

Gevolgen

Wat dit voor gevolgen heeft op het welzijn van jongeren, daar is nu veel om te doen. Er zijn diverse onderzoeken (zie linkjes onderaan dit artikel) die de impact op jongeren meten. Er is veel negatieve impact, maar niet alle jongeren lijden onder de maatregelen en lockdowns. Sommigen leven hier juist van op; de rust, het leven is overzichtelijker, zij ervaren het online onderwijs als prettig Ze ervaren minder spanning en meer kracht. Een andere mooie ontwikkeling is dat veel jongeren een grotere bereidheid tot goeddoen laten zien. Meer begrip op kunnen brengen voor anderen.

Dat zijn goede ontwikkelingen naast al die vervelende. Maar toch, voor veel jongeren hebben de restricties grote gevolgen, in elk geval op korte termijn. Wat kunnen scholen, opvoeders en organisaties hieraan doen? Dat verschilt natuurlijk per kind, per situatie.

Actie

Voor scholen en werkgevers is het belangrijk ‘mee op te lopen’ en betrokkenheid te tonen. De jongeren begeleiden in het ontwikkelen van hun (zelf-)kennis, vaardigheden en capaciteiten. Kijken naar wat ze allemaal kunnen en wat ze nog moeten ontwikkelen. Om zo te leren hoe ze met de gegeven omstandigheden om kunnen gaan.

Voor ouders en andere opvoeders is het belangrijk dat ze een veilige basis bieden. Dat ze samen met het kind kijken of en waar er ondersteuning nodig is, welk ritme in deze situatie het beste werkt. Ze moeten hun kind juist nu kaders geven waarbinnen ze zich kunnen bewegen. Verwachtingen bespreken, samen doelen stellen. En, indien nodig, hulp inschakelen van derden. Jongeren moeten voelen, ervaren dat thuis een veilige plek is waar ze mogen bewegen. Tegen de wereld aan mogen schoppen, maar waar óók dingen van ze worden verwacht.

Ervaren jongeren eenzaamheid, dan kan dat verholpen worden  door verbinding te laten maken met zichzelf én met anderen. Help ze (online) activiteiten te bedenken waar die verbinding gemaakt wordt. Want de ontmoediging die jongvolwassenen deze periode kunnen ervaren, kunnen we tegengaan door ontmoeting en verbinding. Hierdoor kunnen we ze helpen om minder kwetsbaar en met krachtige, nieuwe skills door deze situatie te komen. Iets waar ze alleen maar profijt van zullen ondervinden.

Meer lezen?

Mentale welzijn scholieren verder onder druk: ‘Ze worden apathisch’ | Nieuwsuur (nos.nl)

De impact van de lockdown op jongeren | Erasmus University Rotterdam (eur.nl)

Leer je kind kennen / J. Jolles

Leesvoer voor jongeren

Zeven eigenschappen die jou succesvol maken / Sean Covey

Meer
artikelen